perancangan – Daily Rakyat

Tag : perancangan

Nyalakan Satu Lampu Dirumahmu

Setiap individu inginkan keselesaan ketenangan dalam kedudukan seharian. Bagi mencapainya perlulah ada satu sistem perancangan kehiduap atau sistem penggunaan masa yang berkesan agar perjalanan hidup dapat diuruskan dengan baik. Pengurusan masa hadapan mencerminkan usaha-usaha yang melibatkan disiplin-disiplin tertentu untuk mengurus sumber-sumber bagi mendatangkan faedah atau manfaat yang optima dan dapat menjamin pada masa hadapan di […]