Menteri Besar jOHOR Datuk Osman Sapian – Daily Rakyat