Mengapa Ramai Siswazah Menganggur ? Mungkin Ini Faktornya – Daily Rakyat

Mengapa Ramai Siswazah Menganggur ? Mungkin Ini Faktornya


 • Pengangguran di kalangan siswazah di negara kita semakin meningkat, mengapa dan wajarkah ianya terjadi kepada pelajar-palajar lepasan universiti? Apakah masalah sebenar yang menyebabkan pelajar lepasan universiti itu menganggur?

  Faktor-faktor Pengangguran

  Masih ramai graduan yang menganggur walaupun mereka sudah beberapa tahun menamatkan pengajian di institusi pengajian tinggi (IPT). Kebanyakan mereka bukan tidak mendapat pekerjaan atau tidak menerima sebarang tawaran tetapi mungkin tugas yang ditawarkan tidak bersesuaian dengan mereka. Kebanyakan graduan ini masih mencari pekerjaan yang dirasakan tidak bersesuaian dengan status mereka sebagai bekas penuntut universiti.

  Menurut Mohd Suhaidi B. Sautar, 25, pelajar tahun tiga Fakulti Pengajian Bahasa Utama, antara faktor yang menyebabkan pengangguran di kalangan siswazah ialah sikap siswazah itu sendiri yang terlalu memilih pekerjaan atau sesuatu pekerjaan yang ditawarkan itu tidak setaraf dengan kelulusan dan bukan bidang mereka semasa belajar di universiti. Mereka lebih suka tinggal di rumah tanpa melakukan apa-apa pekerjaan daripada bekerja bukan dalam bidang mereka.

  Mereka lebih sanggup menganggur daripada bekerja sebagai kerani atau jawatan lain yang dirasakan kurang setaraf walaupun sebenarnya lebih baik bekerja daripada menganggur.  Pemikiran “lebih baik menganggur selagi tidak jumpa kerja sesuai” perlu dibuang dari minda setiap graduan kerana ia bukan sahaja merugikan mereka, malah merugikan sector yang memerlukan tenaga kerja.

  Sebenarnya, peluang pekerjaan yang ditawarkan masih banyak tetapi mereka tidak tahu mengambil peluang ini. Di samping itu, terdapat  beberapa agensi usahawan yang menawarkan peluang keusahawan bagi mereka yang berminat memilih keusahawan sebagai kerjaya pilihan. Selain itu, mereka  juga boleh memperolehi pekerjaan dengan pelbagai cara. Contohnya mereka menceburi bidang pertanian dan mengusahakan kawasan terbiar sehingga memperolehi hasil dan menjadikan petani yang berjaya. Oleh demikian, bukan kerja kosong  tidak ada tetapi sikap yang terlalu memilih kerja di kalangan graduan menyebabkan pekerjaan itu tidak dapat diisi.

  pe2

  Menurut Arnida Abu Bakar, 31, pensyarah Fakulti Pengajian Bahasa Utama berkata, “salah satu masalah penting menyebabkan berlakunya pengangguran siswazah ialah kelulusan mereka tidak sesuai dengan permintaan dunia pekerjaan.” Majikan akan lebih berhati-hati menggunakan kriteria ini untuk memilih graduan-graduan yang diperlukan. Graduan yang mempunyai kelulusan yang tidak  boleh dipasarkan akan menghadapi krisis dan terpaksa menganggur dalam tempoh yang lebih lama. Keperluan pengambilan dan penambahan tenaga buruh pula akan dihitung dengan lebih teliti dari segi keberkesanan kos dan produktiviti. Perlumbaan untuk mendapatkan pekerjaan dijangka akan lebih bersifat persaingan dan ini akan memberi faedah yang besar kepada majikan untuk memilih kualiti tenaga yang terbaik yang menguntungkan firma-firma perniagaan mereka.

  Pengangguran di kalangan siswazah akan terus berlaku sekiranya mereka tidak berusaha mencari alternatif baru membina kerjaya persendirian atau menceburkan diri dalam kegiatan ekonomi seperti bidang keusahawanan yang boleh membantu menggerakan ekonomi di samping dapat berperanan memberi peluang pekerjaan kepada golongan lain. Ruang bagi golongan mahasiswa menceburi pelbagai bidang pekerjaan persendirian, perniagaan dan keusahawanan begitu luas. Bidang-bidang yang boleh diceburi ini bagaimanapun memerlukan inisiatif dan kegigihan.

  Menurut Hafsah Mohamed, 23, pelajar tahun tiga Fakulti Pengajian Bahasa Utama, pengangguran di kalangan siswazah semakin meningkat setiap tahun adalah di antara isu-isu yang saban hari diperkatakan. Antara faktor yang menyumbangkan terhadap kewujudan dilema ini adalah kerana mereka tidak dapat berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris dengan baik serta kebanjiran siswazah-siswazah dari institusi pengajian tinggi awam dan juga swasta yang begitu banyak sehiggakan nisbah jumpa penganggur dan kerja kosong tidak sama rata. Selain itu juga, taraf pendidikan/ piawaian peperiksaan dan kelulusan siswazah-siswazah yang agak rendah, membuatkan mereka jarang di beri peluang pekerjaan.

  Kesemua faktor-faktor ini berhubungkait antara satu sama lain. Kebanyakan pelajar berjaya mendapat ijazah masa kini walaupun purata pencapaian tidaklah di tahap yang memuaskan. Dengan pencapaian tahap rendah, iaitu kemungkinan CGPA 2.4 ke bawah, agak sukar bagi mereka mendapatkan peluang pekerjaan segera. Majikan-majikan akan memilih siswazah-siswazah yang cemerlang dan mepunyai kemahiran serta pengalaman bekerja. Pada masa yang sama, kebolehan berkomunikasi di dalam Bahasa Inggeris memainkan peranan yang paling penting di dalam setiap temuduga. Kebanyakan siswazah yang kurang fasih berbahasa Inggeris akan merasakan kesukaran mendapat tawaran kerja. Namun begitu, ada juga segelintir siswazah  yang mempunyai pencapaian yang cemerlang tetapi tidak mendapat peluang pekerjaan, ini kerana mereka tidak mempunyai kemahiran dan pengalaman bekerja serta tiada keyakinan pada diri semasa temudaga diadakan.

  Menurut Mohd Faiz Zharif B. Shamat, 24, seorang pelajar lepasan Kolej Universiti Islam Selangor  di dalam pengkursusan Diploma Pengajian Islam (Usuluddin), pernah menganggur selama enam bulan di rumah tanpa melakukan apa-apa pekerjaan dan tinggal bersama keluarga kerana sikapnya yang malas bekerja dan ingin rehat  di rumah serta tidak bersedia untuk bekerja. Di dalam tempoh pengangguran itu dia hanya mengharapkan sumber pendapatan daripada ibubapanya. Selain itu juga, “saya adalah seorang yang cerewet memilih pekerjaan, dan mahukan gaji yang tinggi dan memilih penempatan yang sesuai bagi diri saya tanpa berfikir dengan kelulusan saya semasa belajar di kolej dahulu,” ujarnya.

  Menurutnya lagi selepas enam bulan menganggur, dia mula merasakan bosan tinggal di rumah dan tidak mengetahui dunia luar, lalu membuat keputusan mencari kerja dan bertekad untuk bekerja tidak kira apapun pekerjaan asalkan sumber pendapatan itu halal serta boleh menyara kehidupanya. Selepas itu dia mendapat kerja di satu tempat isi minyak Petronas di Batang Kali sebagai atenden pam dan bekerja sepenuh masa di situ.

  pe1

  Menurut Amzan B. Satiman, 41, Pensyarah Kolej Universiti Islam Selangor berkata, “faktor lain yang menyebabkan masalah ini berlaku adalah dari segi perindustrian. Kebanyakan siswazah tidak tahu membawa diri dalam dunia realiti, mereka hanya mementingkan akademik semata-mata. Pembelajaran tidak hanya tertumpu di dalam kelas sahaja tetapi ianya merangkumi aktiviti  luar. Aktivi-aktiviti ini yang memberikan kita banyak pengalaman, dan mengajar kita bagaimana cara untuk berhadapan dengan khalayak ramai, berorganisasi,menyelesaikan masalah serta melakukan tugas denan baik.”

  Pihak swasta selalunya lebih mementingkan pengalaman berbanding dengan akademik, ini kerana kos untuk mengadakan latihan etensif kepada pekerja baru akan membelanjakan wang banyak dan memberi sedikit kerugian kepada sesebuah syarikat pada masa itu. Selain itu juga, siswazah harus bijak dan aktif dalam berkomunikasi serta cemerlang dalam pelajaran dan korikulum.

  Pengangguran siswazah boleh mendatangkan pelbagai masalah kepada diri pelajar itu sendiri, keluarga, masyarakat, dan negara. Contohnya apabila seseorang itu tidak mempunyai pekerjaan atau tidak mempunyai wang untuk keperluan harian, kemungkinan dia akan memilih jalan yang mudah untuk mendapatkan hasil yang lumayan dengan melakukan perkerjaan yang menyalahi undang-undang, contohnya merompak. Pekerjaan seperti ini akan mendatangkan risiko kepada dirinya sendiri serta kepada orang lain. Semua ini terjadi kerana seseorang  itu berfikiran sempit, terdesak atau tertekan dengan tiadanya pekerjaan.

  Cara-cara Mengatasi Pengangguran

  Menurut Hamid, 41, Pesyarah Kolej Universiti Islam Selangor (KUIS), berkata “masalah pengangguran siswazah boleh diatasi  dengan pelbagai cara. Antaranya ialah sikap siswazah itu sendiri yang terlalu memilih pekerjaan serta perlu berfikir secara profesional dan janganlah  bersikap negatif terhadap sesuatu pekerjaan, kerana ianya akan merugikan diri sendiri. Di samping itu, mereka perlu pilih kerjaya yang betul dan mempunyai sikap tanggungjawab kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara.”

  Selain itu , kerajaan dan Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) juga memainkan peranan penting dalam melaksanakan program sekolah atau universiti kerjaya dengan jelas. Mereka perlu mengadakan kursus khas atau perancangan tegas kepada graduan daripada menyediakan pekerja untuk sektor awam atau swasta kepada sektor keusahawanan, pertanian, perlombongan dan lain-lain lagi.

  Kerajaan juga perlu mewujudkan pusat maklumat siswazah di semua IPTA dan IPTS dengan aktif membuat aktiviti-aktiviti penyelidikan mengesan siswazah secara berkala dan melaksanakan program penempatan guru siswazah sehingga 50% pada tahun 2010 di semua sekolah rendah. Ini untuk memastikan model insane dan model budaya dapat digunakan denga cara yang lebih wajar oleh guru-ghuru yang terlatih.

  Menurut Amzan, 41, Pensyarah Kolej Universiti Islam Selangor (KUIS), berkata,  “ kursus yang ditawarkan oleh IPTA atau IPTS hendaklah berasaskan analisis keperluan tenaga kerja dalam semua jenis sektor di negara ini bukan hanya bersandarkan kepada keupayaan ademik di sesebuah IPTA atau IPTS.”

  Di samping itu, golongan yang masih belajar di sekolah atau IPT perlu memilih bidang paengajian yang boleh disesuaikan dengan penawaran kerja di pasaran. Kerja yang ditawarkan di pasaran melebihi jumlah golongan penganggur, tetapi pemikiran mereka harus diubah. Pemikiran “lebih baik menganggur selagi tidak jumpa kerja sesuai” harus dibuang jauh-jauh dari minda setiap graduan kerana ia bukan sahaja merugikan mereka, malah ia merugikan sektor yang memerlukan tenaga kerja

  Graduan perlu memperbaiki kelemahan berbahasa Inggeris untuk memberi diri kelebihan mendapat pekerjaan. Oleh itu, kerajaan haruslah menaikan taraf pendidikan dan juga terus mempromosikan kepentingan Bahasa Inggeris di kalangan siswazah agar masalah ini tidak akan menghantui fikiran semua rakyat Malaysia di masa akan datang. Selain itu, graduan juga perlu bijak berkomunikasi dan mempunyai keyakinan diri sermasa berhadapan dengan orang lain, jangan takut dan teragak-agak menjawab apabila berinteraksi dengan orang berpangkat atasan.

  Kesimpulanya, graduan harus bijak mengatur langkah kehidupan masing-masing, jangan terlalu memikirkan profesional. Graduan perlu bermula dari bawah untuk dapatkan pengalaman, bukannya terus dari atas. Justeru , graduan tidak seharusnya terlalu bersikap memilih , kerana ini bukan saja untuk kebaikan negara,malah ia juga untuk kebaikan diri graduan itu sendiri dan sikap seperti ini tidak mendatangkan apa-apa kebaikan ke atas diri mereka sendiri. Bayangkan berapa banyak pengalaman bekerja dan pendapatan yang mereka rugi jika hanya duduk di rumah disebabkan sikap memilih kerja. Selain itu, mereka harus mempunyai kemahiran dan pengalaman bekerja.. Oleh itu, mereka haruslah berfikiran terbuka dan bijak dalam menagani masalah ini agar tidak menyesal di kemudian hari. Bak kata pepatah “berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang- senang kemudian,”  dan satu lagi pepatah yang mengatakan, “di mana ada kemahuan di situ ada jalan  dan nak seribu daya tak nak seribu dalih.”

Tonton video dibawah:

Tinggalkan Balasan

Alamat e-mel anda tidak akan disiarkan. Medan diperlukan ditanda dengan *

Terkini @ Daily Rakyat